Po krátkém uvítání, které pronesli paní ředitelka a pan místostarosta, začalo loučení. Nejdříve jsme se rozloučili s absolventy mateřské školky. Byli slavnostně pasováni na budoucí prvňáčky a později předvedli divákům taneček pod vedením svých učitelek. Následovalo loučení se žáky deváté třídy. Slavnostní vyřazení provedl jejich třídní učitel Michal Kamrád společně s paní ředitelkou a předsedkyní SRPŠ. Deváťáci pronesli svůj projev na rozloučenou a všem učitelům pak rozdali kytky nebo malé dárky jako poděkování.

Program pak pokračoval dalšími vystoupeními – slyšeli jsme muzikanty ze ZUŠ i kroužku kytary, viděli jsme spoustu tanečků i ukázku boxu. O tanec pro všechny se postaral DJ.

Vložený obrázek

Ke konci programu proběhlo ještě jedno loučení – v čele SRPŠ končí letos naše dlouholetá paní předsedkyně Daniela Nucová. Všichni žáci, učitelé a rodiče jí vyjádřili poděkování za obětavou práci pro děti a školu.

Na závěr děkujeme všem učitelům, vedoucím kroužků a trenérům, kteří se zasloužili o úspěšný průběh programu na této pěkné akci. Ale největší poděkování patří právě rodičům ze SRPŠ, kteří vše připravili a postarali se o organizaci i občerstvení.