Žáci si museli podle daných pravidel sestavit družstvo, ve kterém byl daný počet žáků z každého ročníku a zároveň si dát i název družstva. Dohadování, lanaření a přetahování dobrých sportovců bylo časté, ale nakonec jsme se v pondělí 16. 1. 2023 dočkali prvního přehozu a zahájení turnaje. Celkem se zúčastnila 4 družstva. A zápasy to byly mnohdy zajímavé až do úplného závěru. Velká pochvala patřila všem hráčům, ale i fandícímu obecenstvu a realizačnímu týmu z řad žáků. Chtěla bych také vyzvednout úžasnou spolupráci žáků v družstvu, že byli opravdovými spoluhráči, fandili si navzájem a hráli v duchu fair play.

Doufám, že to nebyl poslední letošní turnaj a že se setkáme na dalším, třeba florbalovém.

Vložený obrázek