Za zmínku stojí například tradiční hasičská zábava ve Vacanovicích memoriál dědy Nováka, páteční odpoledne v Lipňanech, Tršické hody, Tršický žabák a další. Ano letos toho nebylo tolik jako v minulých letech, avšak i přes to jsme měli chuť i potřebu se potkávat a sdílet spolu svoje životní příběhy. Rád bych proto poděkoval všem, kteří organizovali nebo se spolupodíleli na realizaci kulturního života v našich obcích a pomohli tak zprostředkovat kontakt nám všem, kterým chybí.

Bohužel jsme museli některé akce – vítání občánků, vítání jara, besedu pro seniory, májové setkání, sportovní den ZŠ, divadelní představení, lampionový průvod, rozsvícení vánočního stromečku a mnohé další zrušit. Pevně věřím, že v příštím roce, ať už za přispění vakcíny nebo i jiných možností, bude situace lepší a budeme se moci opět plně věnovat všemu, co jsme si i pro následující rok naplánovali a co pro Vás průběžně připravujeme.

Co se týká plesů, tak v této chvíli ještě není úplně jasné jestli je bude možno realizovat. Zatím není nic zrušeno, počítejme ale, že se mohou zrušit pár dní před konáním. O dalším vývoji Vás, ve spolupráci s našimi spolky, budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek.

Vložený obrázek

Aktivity spojené se zlepšením podmínek ve všech našich místních částech jsou taktéž rozjeté. Tady máme více možností a nezahálíme. V příštím roce máme naplánováno například sociální bydlení v objektu Radnice, rekonstrukce komunikací „Pod Chrástkou“, Berk vrchní cesta, Přestavlky, Zákřov, Lipňany, 2. etapa veřejného osvětlení, obnova vnitřních prostor kulturního sálu, sociální zařízení Vacanovice, zajištění odpočinkových ploch pro rodiče s dětmi v Lipňanech a Vacanovicích, výsadba stromů a mnohé další. Jsem přesvědčen, že všechny naše plány se podaří realizovat už i s ohledem na to, že v mnoha případech příprava začala již v tomto roce a je tedy potřeba pouze rozvrhnout veškerou činnost do celého roku. A to se podaří.

O některých aktivitách máme pro Vás připravené informace v tomto zpravodaji. Pokud Vás bude zajímat cokoliv, co nezaznělo v tomto nebo jiném článku, prosím kontaktujte nás a my se Vám budeme snažit odpovědět. 

Závěrem chci poděkovat všem pracovníkům obce Tršice, kteří se po celý rok velkou měrou podíleli na chodu obce a realizaci všeho toho, co si já s místostarostou a s Vámi vymyslíme 🙂. 

Vám všem vážení spoluobčané – sousedé a přátelé – přeji klidně strávené vánoční svátky po boku svých rodin, bohatou nadílku pod stromečkem a v novém roce pevné zdraví, klidnou mysl a šťastné chvíle. Přeji nám všem, aby rok 2021 byl pro nás všechny přehledný bez dalších vládních nařízení nebo opatření a hlavně abychom nepostrádali v našem úsudku a rozhodnutí zdravý rozum.

  

Pavel Kováček, starosta obce