Během celého dne měli žáci možnost projít si nejrůznější atrakce a tam zjišťovali informace o planetě Zemi, o Sluneční soustavě, o hvězdách a galaxiích. Dále si děti při návštěvě hvězdárny pomocí nejmodernějších 5 druhů dalekohledů prohlédly Slunce a pozorovaly sluneční erupce.

Vložený obrázek

Nakonec jsme zavítali do planetária, kde nám byla promítnuta noční obloha toho dne a dozvěděli jsme se o mnoha nejrůznějších souhvězdích, jejich podobách a jménech. Také jsme zjistili, kde na noční obloze můžeme zpozorovat Venuši a Mars. Na závěr nám byl promítnut film s názvem Bouřlivá planeta. Tak jsme se seznámili s litosférickými deskami, jejich možnými pohyby i následky, které mohou nastat v případě, že se tyto desky střetnou. 

Získali jsme povědomí o sopečné činnosti, vzniku pohoří i vln tsunami. 

Unavení, ale plní zážitků jsme se vrátili do Tršic.