V rámci mezinárodního Dne Země, který tento rok připadl na pátek 22. dubna, se žáci 5. až 8. ročníku společně s učiteli vydali do Zoo Olomouc, aby se při této příležitosti blíže seznámili s tématem zvířat chovaných v zajetí a jejich ochranou. Během návštěvy zoo žáci bedlivě pozorovali zvířata ve výbězích, zamýšleli se nad podmínkami, které jim musí být zajištěny, aby mohla vést dlouhý a kvalitní život a své postřehy a myšlenky zapisovali do pracovních listů, které měli s sebou. Pátý ročník se zaměřil na pavilon šelem a akvárií, šestý ročník na jihoamerický pavilon, sedmý ročník na výběhy s kopytníky a osmý ročník plnil úkoly zahrnující vybrané druhy savců.

Společně se pak dozvěděli, že zoologické zahrady se významně podílí na záchraně zvířat nejen v areálu zoo, ale i zvířat žijících ve volné přírodě. Dobrovolníci se také mohli zúčastnit fotosoutěže, a vyhrát tak sladkou odměnu za nejhezčí zvířecí fotografii. Ve škole se žáci následně věnovali tvorbě referátů pojednávajících o zvířatech chovaných v zoologických zahradách, nebo Úmluvě CITES, jejímž smyslem je celosvětová kontrola obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Projektový den si žáci i učitelé velmi užili a každý se během aktivit a plnění úkolů dozvěděl něco nového.

Vložený obrázek