Soutěžilo se ve velmi různorodých disciplínách: se ve střelbě ze vzduchovky, ve skládání věže a kostek, v běhu, skoku, hodu na koš, střelbě na bránu i ve skákání v pytli. Mohly se tedy prosadit děti s různými talenty. Po obědě proběhlo vyhlášení výsledků. Pro naši školu bylo radostné, neboť jsme se umístili na 1. místě. Akce skončila asi o půl jedné a její účastníci – podle vyprávění – byli spokojeni. Zdálo se, že i děti z SVP si užily trochu jiný den při soutěžích a věříme, že spolupráce naší školy a výchovného zařízení v obci je užitečná oběma stranám.

Vložený obrázek