Dne 27. června nás čekal již tradiční den věnovaný osobní bezpečnosti a pobytu v přírodě. Znáte to, je dobré vědět. A v tom mají naše paní učitelky pravdu, štěstí přeje připraveným! Takže jsme s chutí plnili úkoly jednotlivých stanovišť. Vykládali jsme si o nebezpečí při koupání, nebezpečných rostlinách , houbách a zvířatech. V těchto parných dnech je dobré vědět, jak zabránit úžehu a úpalu, a co dělat, když se objeví bouřka. Léto dává prostor sportování a dovádění, a tak se jistě někteří neubrání odřenému kolenu nebo loktu. I na to jsme už připraveni a víme, jak poskytnout první pomoc. Naše „zraněné figuranty – kamarády“ jsme dokonce přenášeli na nosítkách. Někteří tiše záviděli. Poslední stanoviště se týkalo evakuace a sbalení evakuačního zavazadla. Všechny informace jsou důležité, ale věříme, že je nebudeme potřebovat a užijeme si prázdniny fanfárově!!!!