Děti se během tohoto dne, postupně dozvěděly, jaké pak dopravní prostředky mohou potkat na silnici. Jak se dostaneme z jedné strany silnice na druhou, když poblíž není přechod pro chodce. A jak se chovat v dopravním prostředku, ať už v autě, či jinde. Jak se správně oblékat, když jedu na kole, či odrážedle a spoustu dalších důležitých informací. Ranní hry dětem nabídly spoustu možností, jak využít své prozatimní informace o dopravě, mohly si na dopravním koberci znázornit svou vlastní dopravní situaci s pomocí autíček a dopravních značek. Ve čtenářském koutku si s paní učitelkou vysvětlovaly na obrázcích různé dopravní situace, ukazovaly si dopravní značky, které si poté mohly společně vyrobit podle obrázků. V kroužku se pak děti dozvěděly, co která značka znamená a jak se vlastně správně přechází, přes ten přechod o kterém se tolik mluví. Zvláštní pozornost se také věnovala nácviku levé a pravé ruky. To aby všechny děti věděly, jak se správně rozhlédnout na silnici.

Součástí tohoto dopravního dne, byl také nácvik dopravních situací na vytvořené stezce pro cyklisty, kterou si všechny děti projely na vlastním odrážedle, či koloběžce, součástí této cyklostezky byly také dopravní značky, o kterých jsme si povídaly a které děti budou již určitě dobře znát. Snad si z tohoto dne děti něco zapamatovaly a nadcházející rok bude, co se týče dopravy v tom nejlepším pořádku.

Vložený obrázek