Už od ranních hodin přijížděly jednotlivé školy svozovými autobusy na slavnostní nástup. Se zpožděním dorazila jen jedna škola, a to díky zapomětlivému řidiči autobusu, ale to se vyřešilo, podobně jako další maličkosti. 

Sportovní hry mohly tak směle odstartovat a přes 300 sportovců mohlo poměřit své síly. Nakonec přijely všechny pozvané školy, tedy školy z Velkého Újezdu, Hluboček, Velké Bystřice, Přáslavic, Daskabátu, Doloplaz i z Bystrovan. 

Soutěžilo se v předem stanovených disciplínách. Fotbal všech kategorií se hrál na fotbalovém hřišti nad Tršicemi. Finská stezka byla vyznačena směrem k přehradě a ostatní atletické disciplíny se odehrávaly společně s tenisem na multifunkčním hřišti. Vše probíhalo díky zkušeným a dobře zorganizovaným rozhodčím i dalším dobrovolníkům z řad učitelů i přátel školy hladce. Nedílnou součástí byla i velká skupina dobrovolníků z řad našich žáků.

Vložený obrázek

Jednotlivé disciplíny se vyhodnocovaly již v průběhu celého dopoledne. Velké vyhlášení celkových výsledků nás čekalo po obědě-řízku, který - stejně jako medaile a další - zajišťoval Mikroregion Bystřička. Nejúspěšnější školou byla vyhlášena ZŠ Hlubočky. Naše škola měla mnoho jednotlivých úspěchů, ale na vysněný pohár nedosáhla. 

Počasí vyšlo na jedničku, a tak jsme si mohli oddychnout. Pršet začalo při odjezdu poslední školy. 

Všem organizátorům, dobrovolníků i sportovcům patří velký dík. Už těšíme se na další sportovní klání.