Ples se velmi vydařil. To potvrdila i hojná účast tanečníků a tanečnic, kteří vydrželi na parketu až do ranních hodin. Rádi bychom poděkovali všem, kdo nás podpořili svojí účastí a také všem, kdo jakýmkoli způsobem přispěli do tomboly. Letos byla opravdu bohatá.

Nemohu opomenout největší pochvalu těm, kteří věnovali svůj čas a podíleli se na přípravě, realizaci a úklidu.

Bez těchto lidí by to nešlo, takže VELKÉ DÍKY.