Děti procházely různá stanoviště – dopravní značky, řešení křižovatek, zdravovědu, jízdu zručnosti. Na stanovištích se střídaly vždy celé třídy, 8. a 9. ročníky byly pak spojené. Letos jsme nechali jízdu zručnosti jen pro mladší žáky, to znamená pro 6. a 7. ročník. O to víc se starší žáci mohli věnovat křižovatkám, dopravním značkám a zdravovědě. Při jízdě zručnosti žáci mohli využívat i koloběžky, což se jim líbilo. Trasu projížděli na čas a ti nejlepší byli pak odměněni. Dopravní značky jsme si opakovali přes webové stránky „Bezpečné cesty“, při testech on-line jsme si hned ověřili, jak dopravní značky známe. Stejně tak si žáci procvičovali řešení křižovatek i značky pomocí her a zdravovědu při praktických ukázkách ošetření raněných. 

Letošní dopravní projekt se nám podařil. Mnozí z žáků si sami ověřovali, jak jsou na tom jako chodci, cyklisté a vlastně i „koloběžkaři“. Počasí nám vyšlo, i když občas spadlo pár kapek, bylo možné využít školní dvůr. Při projektu jsme si zopakovali pravidla, která jsou důležitá pro bezpečnost na silnicích.

Vložený obrázek