Bohužel počasí nám nepřálo, takže jsme museli jízdu zručnosti nahradit překážkovou dráhou v tělocvičně. Žáci procházeli různá stanoviště - dopravní značky, řešení křižovatek, zdravovědu, dopravní křižovatky, vybavení kola. Na stanovištích se střídaly vždy celé třídy. Na prvním stanovišti si žáci společně zopakovali dopravní značky, formou testů si pak ověřili, zda si význam značek dobře pamatují. Úspěšné řešení testů žáky potěšilo. Na dalším stanovišti se žáci seznámili s první pomoci, zopakovali si pravidla záchrany lidského života a zkusili si ošetřit zranění. Třetí stanoviště bylo v počítačové učebně, kde žáci jako správní řidiči „projížděli“ křižovatky. Dopravní situace a jejich řešení počítačový program hned také vyhodnotil, takže žáci si ihned vyzkoušeli, jak dobře se dokáží orientovat i ve složitějších dopravních situacích. Jedno ze stanovišť bylo věnováno správné výbavě kola.

Posledním stanovištěm měla být jízda zručnosti na školním hřišti. Jenže počasí se nám nevydařilo a my museli improvizovat – v tělocvičně jsme připravili překážkovou dráhu a účastníci dopravního projektu museli prokázat nejen rychlost, ale také svoji obratnost. Mnozí z žáků si tak sami sobě dokazovali, jak jsou na tom se svou tělesnou zdatností.