V letech 2020 - 2021 byly provedeny práce na střeše kostela v celkové částce 1 438 458 Kč. Práce byly hrazeny z dotace Ministerstva kultury, příspěvků Obce Tršice, Arcibiskupství olomouckého, Arcibiskupských lesů a prostředků farnosti. V letošním roce byl z úsporných důvodů zrušen dotační program Ministerstva kultury, z kterého jsme čerpali prostředky na opravu. Z tohoto důvodu nebyly prováděny další práce na střeše, kromě výroby jednoho střešního okna. V tomto období žádáme dotace z evropských fondů asi v částce 15 mil. korun, a to nejen na střechu, ale i fresky. Výsledek je však nejistý, ale zkoušíme to s pomocí agentury, která se tímto zabývá. Farnost založila transparentní účet, na který můžete i vy přispět. Číslo transparentního účtu na opravy kostela v Tršicích – 6249053359/0800. V kostele je také možno zakoupit pohlednice v ceně 100 Kč. / 95% z toho jde na opravy /. Vám všem, kterým není lhostejný stav dominanty vaší farnosti a chcete pomoci předem děkuji. Ať vám všem Pán požehná!


P. František Foltýn, administrátor farnosti Tršice