Akce byla zorganizována mysliveckým kroužkem Ledňáčci Tršice a komunitním pracovníkem pro obec Tršice. Pro tuto akci byl vytvořen letáček, který jste mohli vidět jak na facebookových stránkách obce Tršice, také byl k vidění i na všech vývěskách v obci. Díky informacím z letáku se mohla k výsadbě stromů přihlásit i široká veřejnost.

Celou akcí nás provázel školený lesní pracovník, který nám na začátku ukázal, jak máme správně stromky sázet a po celou dobu akce nás bedlivě sledoval. Celkem se na akci zasadilo neuvěřitelných 600 stromků. Do akce se zapojilo celkem 38 lidí, včetně dětí nejen z mysliveckého kroužku Ledňáčci Tršice. Po ukončení sázení stromků byla pro všechny děti nachystána sladká odměna v podobě tatranky. Společně jsme rozdělali oheň, nachystali jsme si klacky na opékání a opekli jsme si špekáčky nebo kabanos.

Na konci akce obdrželo každé dítě pamětní list, který jim bude akci připomínat. Všichni z akce odcházeli nadšení a s dobrým pocitem na srdci, že jsme udělali něco dobrého pro naši přírodu.

Vložený obrázek

Po domluvě s organizátory jsme tento krásný počin zaregistrovali do mini projektu „Šance pro tvůj nápad“, který sliboval finanční podporu až 3 000 Kč. Za mini projektem „Šance pro tvůj nápad“ stojí tým odborníků z MAS Bystřička o.p.s., který pečlivě vybral ze všech přihlášených projektů právě ty, které finančně podpoří částkou 3 000 Kč. Právě díky finanční podpoře jsme si u ohně opekli špekáčky nebo kabanos, děti dostaly tatranky a během celé akce byl zajištěn pitný režim.

Pokud jste s přihlášením Vašeho nápadu otáleli a nestihli jste jej do konce října přihlásit, tak nezoufejte, protože na jaře proběhne další kolo mini projektu „Šance pro Tvůj nápad“. Budu se těšit na všechny zajímavé akce, které společně v naší obci uspořádáme.


Všem zúčastněným bych chtěla za všechny organizátory poděkovat a budeme se na všechny těšit na jaře, kdy si třeba zase zasadíme další borovičky ☺.

Bc. Veronika Sovová,

komunitní pracovník pro obec Tršice


Vložený obrázek