Od samého rána jsme si s dětmi povídali o sportování, ve školce jsme skákali v pytli, tancovali s obručemi či si házeli s balóny. Později jsme si vysvětlili co to taková olympiáda je, co znamenají olympijské kruhy a dokonce jsme si poslechli naši hymnu. Děti se rozdělily do dvojic a měly za úkol nakreslit vlajku jejich družstva, ve kterém během dopoledne soutěžily v disciplínách jako – tanec ve dvojici s míčem, házení, trakař apod. Během venkovního pobytu na zahrádce si každý sportovec oběhl dlouhou překážkovou dráhu.

Vložený obrázek

Všichni sportovci se ale těšili na odpoledne s rodiči a na opékání špekáčků. Od čtyř hodin odpoledne započalo zapisování dětí na olympiádu – zapsalo se nám celkem 25 soutěžních družstev – rodič + dítě. V půl páté jsme zapálili olympijský oheň a odstartovali první soutěžní družstvo. Mezi disciplíny patřilo např. skok v pytli, kvíz – jak znám své dítě, přenášení dítěte na zádech, skok do dálky, skládání olympijských kruhů. Všichni sportovci doběhli do cíle s nádhernými časy. Tři nejrychlejší byli oceněni cenami a diplomem a samozřejmě všichni zúčastnění vyhráli malou odměnu a něco sladkého na zub. 

Celá akce se vydařila krásným počasím a po špekáčku v bříšku hurá domů.