Chtěla bych touto cestou moc poděkovat panu doktorovi Jindřichu Závodníkovi za jeho dlouholetou starost o své pacienty. V naší rodině se staral o čtyři generace a vždy s profesionálním a lidským přístupem. Pane doktore, přeji Vám pevné zdraví, štěstí a pohodu. Užijte si ten zasloužený odpočinek jak nejlíp to půjde a aspoň do sta let.


S úctou Jana Ulicová s rodinou