Posouzení poškození vodojemu prováděli techničtí pracovníci z firmy Mapei a Sasta CZ a.s. Firma Mapei byla oslovena z důvodu velkých zkušeností s hydroizolacemi na stavbách stejného typu. Předpoklad byl možná instalace ochranné folie do nádrže s pitnou vodou. Po provedení monitoringu bylo technickými pracovníky konstatováno, že poškození vodojemu veliké. Poškození se týká jak podlahy, tak i obvodového zdiva, kde je vysoký počet trhlin. Toto poškození způsobuje únik vody z nádrže vodojemu a každoroční ztrátu mezi odebranou vodou ze zdroje „Pazdernice“ a fakturovanou vodou. Z důvodu velkých nerovností po celém obvodovém zdivu i na podlaze bohužel nebude možné provést nanesení ochranné folie, která by byla pro opravu nejjednodušším a nejlevnějším řešením, ale bude nezbytné provést sanaci celého vodojemu včetně strojní části. To pro nás znamená přípravu projektu včetně technologických postupů pro provedení opravy vodojemu, která podle předpokladu techniků může trvat až tři měsíce a samozřejmě je nutné zmínit, že náklady na opravu budou v řádech milionů korun.

Vložený obrázek

Chtěl bych všem poděkovat za pochopení u menší prodlevy při opětovném zprovoznění dodávky vody, která byla způsobena nutností pozvolného napouštění vody do vodojemu, tak abychom neohrozili vyčerpáním zdroj pitné vody na „Pazdernici“. K tomu jsme si také pomáhali dovážením pitné vody cisternami o objemu 25 kubíků. Jsem přesvědčený, že celá akce, která byla nevyhnutelná, proběhla výborně, byť s menší časovou prodlevou při zprovoznění za což se všem, kterým to způsobilo komplikace, omlouvám.