Tato akce má u nás slušnou tradici – vždyť letos proběhl již 18. ročník! A dobré jméno má i u přespolních. Pokud vyjde pěkné počasí, cyklistů je nepočítaně. V minulosti se setkání konávala u myslivecké chaty v lese na Zatěši, v posledních letech bývá místem konání kulturní areál v Tršicích pod zámkem. S ohledem na zázemí je kulturní areál vhodnější, i když posezení v lese mělo neopakovatelnou atmosféru.

Důležitým faktorem pro úspěch akce je počasí. A to se letos vydařilo. Svítilo sluníčko, bylo příjemně a pouze vítr (kterého si letos opravdu užíváme do sytosti) trošku kazil pohodové posezení. Když jsem kolem poledne dorazil, bylo téměř plno a jen tak tak jsem našel volné místo. Není divu, letos přišlo či přijelo více než 500 (!) účastníků, což je pravděpodobně rekord. Navíc bylo posezení příjemné a jídlo tradičně výborné. Myslím, že nikdo nelitoval – ať už si dal guláš, maso z udírny nebo třeba klobásy. Ani děti se nenudili, prolézačky a houpačky byly obsazené a pro zájemce byla připravena i střelba ze vzduchové pušky.

Letošní prvomájové setkání se tedy vydařilo a nakonec jistě došlo i na nějaký ten prvomájový polibek.