Edukační místnost, která simuluje domácí prostředí, je vybavena elektrickým polohovacím lůžkem a pomůckami denní potřeby, jichž lze při péči o člověka se sníženou soběstačností využít. Zájemci si mohou prakticky vyzkoušet pomůcky například pro přesun nemocného z vozíku na postel a opačně, naučit se, co je dobré využít pro usnadnění pohybu či polohování nemocného. V Půjčovně kompenzačních pomůcek Charity Olomouc lze zapůjčit polohovací elektrická lůžka s antidekubitní matrací, invalidní mechanické vozíky, různé druhy chodítek, jídelní stolky, schodolezy, sedačky do vany, toaletní židle, či nástavce na WC.

Půjčovna kompenzačních pomůcek: | +420 731 646 903 | Řepčínská 2/39, Olomouc

Edukační místnost: | +420 736 765 139 | Řepčínská 2/39, Olomouc

https://www.olomouc.charita.cz/nase-sluzby/pecovatelska-sluzba/