Zatímco na podzim jsem venuši z časových důvodů bohužel nestihnul, kamenou hlavu jsem si již ujít nenechal. A pokud vás historie alespoň trošku zajímá, rozhodně to stojí za to. Samozřejmě obecně jsou pro veřejnost atraktivnější památky nebo poklady – například korunovační klenoty, ale venuše, stejně jako keltská hlava si s nimi, co se historického významu týče, nezadá. 

Kamenná hlava je trvale součástí sbírek Národního muzea, ale originál je uložen v depozitáři a pokud Národní muzeum navštívíte, uvidíte pouze kopii. Originál byl v posledních 16 letech vystaven pouze třikrát – včetně současné výstavy v Olomouci. Zajímavé byly také okolnosti nálezu. Stalo se tak 19. května 1943 v malé pískovně u Mšeckých Žehrovic, nálezce naštěstí rozpoznal význam památky a přivolal pracovníky Národního muzea. Hlava pak byla tajně převezena do Prahy, neboť panovala obava, že by tehdejší protektorátní správa vzácnou památku zabavila a odvezla do Německa. Dnes je tato kamenná socha jednou nejvýznamnějších památek keltského osídlení v celé Evropě.

Nebudu vás dále zdržovat hostorickými podrobnostmi. Koho zajímají, jistě si rád patřičné informace přečte na informačních panelech, které výstavu provázejí. Ale pospěšte – výstava končí už 23. 2. 2020!


Vlastivědné muzeum Olomouc


Vložený obrázek