V úterý jsme se vydali uklidit Tršický les a hned za humny jsme měli pytel skoro plný, co všechno jsme našli – nestačili jsme se divit. Pneumatiky, starý blatník od kola, rukavice, ponožky, hračku dinosaura, spoustu skla, plechovek, roušek a všelijakých obalů. A aby naše Země byla veselá, odpady jsme vysbírali!

Vložený obrázek

Ve čtvrtek 22. 4. 2021 čili ve Dne Země si děti prošly ekologicky zaměřenou stezku na téma „Třídíme odpady“ – kterou měli nachystanou okolo MŠ. Výsledkem tajenky v rámci stezky bylo RECYKLACE. A co to je? To už také víme! 

Protože, i když jsme jen malé děti, my umíme třídit smetí!