A nastal čas představit hlavní hvězdy tohoto dne – prvňáčky. Nádvořím zaznívaly jejich jména a oni společně s rodiči nastupovali

k panu starostovi, který jim společně s dalšími zástupci obce předal

uvítací dárečky. Nakonec se ke každému prvňáčkovi přidal jeden žák/žákyně

z deváté a osmé třídy. Ti měli pro naše nejmladší spolužáky nachystány medaile a doprovodili je až do jejich lavice v nové první

třídě. Tam už je čekalo společné hraní a povídání s paní učitelkou.

Vložený obrázek