Všechny mladé z naší obce žádám, aby nedevastovali naše okolí, nestříkali sprejem na památková místa jako je náš zámek! Pochopitelně ani na jiná místa. Nelamte stromy, které jsme vysadili, ani podpěrné kůly a snažte se udržet pořádek v okolí, kde se pohybujete!

Děkuji všem za pochopení a spolupráci při zlepšení pohledu naší mládeže (a nejen jí) na životní prostředí a život v naší obci.

Vložený obrázek