Odborníci říkají, že taková zima už nebude, ale já věřím, že se ve svých tvrzeních mýlí, a že nás příroda opět překvapí svojí nepředvídatelností. Letošní zimu máme tedy téměř za sebou a můžeme se připravovat na svěží jarní počasí, které přinese pro některé, pouhý úsměv na tváři, pro jiné začátek prací na zahrádkách a zahradách a pro ostatní zase jiné aktivity spojené s tímto ročním obdobím. Věřím, že jsme všichni připraveni a můžeme společně přivítat jaro, i když v těchto dnech v poněkud omezeném prostoru. 

V tomto vydání Vás budeme opět informovat o tom co se v naší obci děje a co připravujeme v tomto roce realizovat, avšak především bych na Vás chtěl apelovat, abyste sledovali situaci s šířením nového typu koronaviru Covid-19 a dodržovali zásady základních hygienických pravidel, jako je mytí rukou, zakrývání si úst při kýchání, nebo kašlání kapesníkem, nedotýkat se obličeje neumytýma rukama! Používejte ochranné prostředky jakou jsou roušky, respirátory, nebo rukavice! Zároveň Vás vyzývám, abyste dodržovali nařízení vlády ČR, o kterých Vás prostřednictvím úředních desek a sociálních sítí informujeme. Je jasné, že strach z infekce má každý, vždy je však zapotřebí přistupovat k problému zodpovědně a s rozumem a zbytečně nevystavovat sebe ani své okolí případnému nebezpečí nákazy. Například tím, že budete používat ochranné prostředky, nebo tím že při zhoršeném zdravotním stavu zůstanete ve svých domovech, popřípadě svůj zdravotní stav budete konzultovat se svým praktickým lékařem.

V případě Vašich dotazů jsme rovněž připraveni Vás informovat o situaci, popřípadě Vás odkázat na patřičné instituce, které jsou na tuto problematiku specializované.  

Vývoj situace s pandemií má bohužel dopady i na náš kulturní život – všechny kulturní akce, které byly naplánovány do konce dubna, se ruší. Postihlo to například vítání jara, výstavu zahrádkářů, divadelní vystoupení, které připravila kulturní komise a v neposlední řadě také pietní vzpomínka na Zákřově, která se měla konat 26. 4. 2020. O dalších akcích se bude rozhodovat s ohledem na vývoj situace v ČR. Věřím ale, že všechny akce, které nebudou realizovány v plánovaných termínech, budou realizovány v nejbližších možných termínech, po ukončení vyhlášeného stavu nouze, nebo nejhůře v následujícím roce. 

Ačkoliv je to situace, která není nikomu z nás příjemná, jsem přesvědčen, že rozhodnutí, na základě kterých byly akce zrušeny chápete a respektujete, a že se budeme všichni těšit na společná setkání při kulturních akcích po skončení mimořádných opatření. 

V souvislosti s šířením koronaviru a vyhlášenými opatřeními, bych chtěl s celého srdce a s velkou pokorou poděkovat všem, kterým není lhostejná situace v naší zemi a nezištně nabízí svou pomoc těm, kteří ji mohou potřebovat. Je skvělé vědět, že jsou u nás lidé s dobrým srdcem a že jich je tolik. Všem, kteří nabízí pomoc, nebo už jakkoliv pomohli, jménem všech obyvatel v naší obci a určitě nejen jménem jich, ze srdce DĚKUJI!

Závěrem bych Vám prostřednictvím tohoto vydání popřál klidnou mysl, nejen při pobytu v domácím prostředí, velkou dávku štěstí, a hlavně hodně zdraví bez žádných virů či koronavirů. Buďte zodpovědní a ohleduplní sami k sobě, ke své rodině, kamarádům, sousedům a celému blízkému okolí. Neztrácejte důvěru v lepší časy, protože společným úsilím zcela jistě nastanou.

Buďte zdrávi!

S přátelským pozdravem a přáním klidných dní,

Pavel Kováček

starosta obce Tršice