Kromě plánovaných projektů, o kterých si můžete přečíst v dalších článcích, bych Vás chtěl informovat o nástupu nových zaměstnanců do obecní čety. Na čistírnu odpadních vod nastoupil pan Tomáš Vidomus, který spolupracuje s panem Dvořákem a vytvářejí tak plnohodnotný tým, pro zajištění správného chodu ČOV a péči o vodovod a kanalizaci v našich obcích. Do obecní čety dále nastoupil pan Jaroslav Vaněček a pan Michal Lavička, kteří posilují tým pracovníků tak, abychom zajistili údržbu a čistotu veřejných prostor.

Všem novým zaměstnancům přeji mnoho úspěchů v práci pro obec a jsem přesvědčen o tom, že rozmanitost činností při plnění všech pracovních úkolů pro ně bude výzvou. 

V minulém týdnu jsme dokončili přípravu stolního kalendáře pro rok 2022 a mohu s radostí konstatovat, že se můžete těšit na opravdu vydařené vydání. Příprava kalendáře byla v letošním roce velice náročná. Proto nemohu opomenout srdečně poděkovat za spolupráci na tomto projektu paní Lence Svrčkové, panu Milanu Mahdalovi, paní Haně Dvořákové, paní Boženě Martiníkové, paní Marii Mrlínové a všem, kteří se podíleli na přípravě, dle mého názoru, velice pěkného a zajímavého stolního kalendáře.

Ke konci prázdnin Vám přeji dostatek odpočinku a užijte si poslední dny prázdnin a konec léta plnými doušky.

Přeji Vám pevné zdraví a těším se na setkání s Vámi na hodových slavnostech, které pro Vás ve dnech 10. - 12. 9. 2021 připravujeme.  

 

S pozdravem,

Pavel Kováček, starosta obce