Letošní rok byl pro nás všechny docela hektický, i proto že ne všechny projekty, které jsme si naplánovali v minulém roce pro rok stávající, jsme mohli realizovat a museli jsme je nahrazovat projekty jinými, které původně neměli takovou prioritu. Dále jsme nabídli svoji účast na organizaci akcí Mikroregionu Bystřička, čímž byly Sportovní den Základních škol mikroregionu a také Veřejná cyklistická poznávací jízda mikroregionem Bystřička a den mikroregionu, která byla zakončena v naší obci, a kterou jsme spojili s našimi Tršickými Hody. V neposlední řadě byl tento rok poslední ve volebním období zastupitelstva 2018-2022 a přípravy na volby byli náročné, už s ohledem na přijetí nové pracovnice do odboru matriky, která se musela poprat jak s komunálními, tak i se senátními volbami které v letošním roce proběhli.

Ať tak či onak jsem přesvědčen, že vše, co jsme nejen v letošním roce udělali, splňuje Vaše očekávání a touto cestou bych Vám všem chtěl poděkovat za Vaši spolupráci na životě v obci.

Zastupitelům, kteří již neobhájili svůj mandát děkuji za výbornou spolupráci při řešení všech záležitostí obce ve volebním období 2018-2022 a přeji úspěch při případné další kandidatuře.

Nově zvoleným zastupitelům pro volební období 2022-2026 přeji klidnou a rozumnou mysl při rozhodování o dalším dění v obci a pevně věřím, že spolupráce mezi všemi zastupiteli bude opět výborná. Stejně jako to bylo v minulém volebním období.

Všem aktivním členům místních spolků, kteří se spolupodíleli na konání kulturních akcí, děkuji za aktivitu, kterou vyvíjejí pro kulturní zájmy naší obce, zejména bych rád poděkoval předsedkyni kulturní komise Daniele Nucové za příkladný a velice aktivní přístup při organizaci nejen obecních, ale spolkových akcí, na kterých se organizačně vždy spolupodílela.

Ke kultuře se také váže Sbor pro občanské záležitosti, který v letošním roce ukončil své působení v naší obci. Důvodem ukončení činnosti sboru je ten, že ve většině případů činnost vykonávají pracovnice obecního úřadu. Po důkladném posouzení a na základě konzultace s předsedkyní sboru, paní Vladimírou Vybíralovou, byla činnost spolku ukončena a přenesena na obecní úřad a kulturní komisi.

Mnohokrát děkuji všem členkám Sboru pro občanské záležitosi za jejich dosavadní práci při konání významných obecních akcí jako byly, slavnostní vítání nových občánků v obřadní místnosti na zámku, lavnostní vítání prvňáčků při příležitosti zahájení školní docházky, přijetí nejlepších žáků základní školy starostou obce v obřadní místnosti, předávání vysvědčení žákům 9. tříd základní školy v obřadní místnosti, svatby, osobní blahopřání jubilantům v obci, zájezdy pro důchodce nad 70 let, besedy pro důchodce nad 70 let - Mikulášská, k MDŽ, zábavné večery pro seniory na sále Radnice.

Vaše aktivní činnost byla příkladná a já za občany obce Tršice Vám ze srdce děkuji!

Zhodnotím-li rok 2022, tak z mého pohledu byl velice úspěšný a to jak po stránce plánovaných akcí, tak i po stránce provozních záležitostí, týkajících se naší obce včetně všech místních částí.

Podařilo se nám dokončit výstavbu sociálního bydlení, provedli jsme rekonstrukci místních komunikací v „Chaloupkách“, na „Berku“, a „Husí křivdě“. Provedli jsem rekonstrukci chodníků v Lipňanech, u zámeckého areálu, u parku v Tršicích. Dokončili jsme druhou etapu veřejného osvětlení v Tršicích a instalovali jsme solární osvětlení na hřbitově v Tršicích. Provedli jsme rekonstrukci zastávky v Přestavlkách a instalaci zastřešení na zastávce v Tršicích ve směru na Přerov. Dokončujeme rekonstrukci restaurace na Zákřově. Opravili jsme kamenné kříže v Lipňanech a na Zákřově. Umístili jsme nové buňky pro konání kulturních a obecních akcí v Lipňanech. V rámci zlepšení vzhledu obce jsme instalovali kovové ohrazení na místech pro shromažďování tříděného odpadu, dvě v Tršicích a nové v Lipňanech. Instalovali jsme ohradníky na třech odpadových hnízdech, 2x v Tršicích a 1x v Lipňanech. A mnoho dalších, u kterých jsme dostali impulsy od Vás.

Jsem přesvědčen, že rok 2023 bude pro nás všechny neméně aktivní a již nyní Vás mohu informovat o plánovaných větších investicích pro rok 2023.

Pořízení nové cisternové stříkačky pro JPO Tršice, výstavba nového VO Pod Chrástkou, MŠ a I. stupně ZŠ, rekonstrukce rozhlasu, rekonstrukce chodníků Tršice střed a Berk, rekonstrukce komunikace Pod Chrástkou, dokončení instalace ohradníků na všech odpadových hnízdech, a další.

Pro realizaci máme téměř vše nachystáno, nebo začátkem roku dokončíme přípravu a věřím, že se nám podaří vše, co jsme si naplánovali, realizovat.

Závěrem mého článku bych Vám chtěl popřát klidné prožití vánočních svátků, radostné úsměvy Vašich dětí při nalezení dárků pod stromečkem, radostná setkání s Vašimi rodinami a klidný vstup do roku 2023.

Buďte zdrávi a přeji Vám s dárky pod stromečkem i spoustu radosti!


Se srdečným pozdravem a přáním klidných a slunečných dní,

Pavel Kováček

starosta obce Tršice