Jedním z pozitivních pohledů je, že jsou již za dveřmi vánoční svátky. Dny klidu a radostných úsměvů našich dětí, jež najdou svůj dárek pod stromečkem. Tyto chvíle, společně s časem stráveným se svou rodinou o vánočních svátcích, jsou podle mě dostatečně nabíjející energií pro boj s virem nebo s vládními opatřeními. V obou případech Vám přeji štěstí.

O dění v obci a místních částech se jako vždy dočtete v článcích tohoto zpravodaje, avšak rád bych Vás v úvodu seznámil s obecnými informacemi a plánem v letošním roce.

Hasičská zbrojnice je kompletně dokončena včetně proplacení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Slavnostní předání hasičské zbrojnice jednotce dobrovolných hasičů včetně vysvěcení sv. Floriánka se uskutečnilo 11.9.2021 za účasti hejtmana olomouckého kraje pana Ing. Suchánka a představitele HZS Olomouckého kraje a občana naší obce, pana Ing. Poppa. Celkově se celá akce podařila a rád bych touto cestou poděkoval našim dobrovolným hasičům, zejména veliteli JPO Tršice Janu Kimlovi a veliteli SDH Tršice Janu Adamcovi, za spolupráci při přípravě a organizaci akce. Zároveň přeji JPO Tršice, aby zbrojnice sloužila svému účelu a splňovala požadavky akceschopnosti. Samozřejmě s plnou podporou obce, tak jak je tomu doposud.

Sociální bydlení je ve fázi realizace s termínem dokončení, který se nám z důvodu prodloužení dodacích lhůt pravděpodobně posune do půlky prosince. Rád bych se touto cestou omluvil a zároveň poděkoval všem nájemníkům, ale i těm kterých se stavba nějakým způsobem dotkla, za pochopení a spolupráci při realizaci stavby, od které se očekává, že bude přínosem pro naše občany, kteří mají potíže s bydlením.

Vložený obrázek

Komunikace „Pod Chrástkou“ je ve fázi dokončení projektové dokumentace. Přepokládaná realizace rekonstrukce vozovky od křižovatky u „Sklenářovi stodoly“ směrem nahoru „Pod Chrástku“ a dále do leva směrem ke „Kaštance“ je v polovině roku 2022. Předpokládáme zapojení do dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj s 80% hrazením způsobilých výdajů. Pokud by obec se svou žádostí z nějakého důvodu neuspěla, tak i přes to má připraveny ve svém rozpočtu finance pro realizaci.

Komunikace ve všech místních částech

V průběhu roku byly realizovány opravy, nebo rekonstrukce v místních částech Lipňany, Přestavlky, Vacanovice a také přímo v Tršicích. V Lipňanech se prováděla rekonstrukce točny autobusu, na kterou spoluobčané z Lipňan čekali opravdu dlouho. Točna byla dokončena na konci října a splňuje požadavky jak obyvatel obce, tak i požadavky pro autobusovou dopravu.