Třídy byly vyzdobeny tematicky: v jedné byly vystaveny pomůcky a výrobky žáků prvního stupně, v druhé byla absolventská tabla včetně těch nejstarších, další třída představila historii školy – fotografie, stará vysvědčení a kroniky, historické pomůcky. Dále byly vystaveny současné moderní pomůcky a učebnice, výrobky a výkresy žáků druhého stupně a konečně kroniky obou stupňů ZŠ i kroniky MŠ z posledních let. Návštěvníci mohli zhlédnout výběr fotografií promítaných dataprojektorem, mohli se občerstvit v bufetu nebo na dvoře, k dispozici byl čaj, káva, jednohubky, zákusky, pivo i víno. Malé děti si pak mohly vyrobit v tělocvičně žabku nebo zkusit překážkovou dráhu.

18. května odpoledne se škola v 15 hodin otevřela a návštěvníci začali proudit. Byli jsme překvapeni, že si jich nakonec přišlo školu prohlédnout kolem dvou set. Byla mezi nimi spousta bývalých žáků, bývalí učitelé, ale také budoucí žáci, rodiče a široká veřejnost.

Vložený obrázek

Myslíme si, že se tento den velmi vydařil a naše námaha s přípravou se vyplatila. Poděkování patří všem zaměstnancům školy, kteří akci připravovali a uskutečnili, i návštěvníkům, kteří svou návštěvou vyjádřili podporu naší škole a respekt k práci zaměstnanců školy v dřívějších dobách i nyní.