Tým Nadšených moravských záchranářů se celé dopoledne věnoval žákům ze sedmých a osmých tříd, se kterými v rámci náročného výukového programu probrali základy první pomoci a to nejen po stránce teoretické, ale hlavně po stránce praktické. Záchranáři se snažili děti naučit, jak správně reagovat v případě, že se dostanou do situace, kdy bude potřeba jejich pomoc, rychlá a hlavně správná reakce.

Žáci si z tohoto dne odnesli spoustu nových informací a zážitků a my se těšíme na další společný den tentokráte pro první stupeň.

Vložený obrázek