Nově vysazená zeleň bude přinášet různé výhody. V okolí zámku a fitness centra budou zastávat růžové višně estetickou funkci. U hřiště, které bylo do té doby bez vyšší vegetace, vytvoří příjemný stín a zadrží vlhkost. Před budovou prvního stupně ZŠ bude možné ochutnávat či sbírat a zpracovávat ovocné plody v pracovních činnostech. V rámci výuky se žáci budou o stromy starat i nadále. Čeká je zalévání či vytrhávání plevele.

Vložený obrázek

Zeleň plní nezastupitelnou roli v udržování životního prostředí a je potřeba myslet na její obnovu. Děkujeme všem, kteří pomáhali projekt zrealizovat.