Nejdříve se deváťákům moc nechtělo, ale nakonec se pustili do práce. Pro některé z nich tobylo třeba i poprvé, kdy úplně samostatně rozhodli o tématu, které následně zpracovali, a dlouhodoběji o něm museli uvažovat. Většina z nich zvolila téma, které se týkalo jejich zájmů a zálib. 

​Poslední fází byly prezentace vlastního výtvoru, které proběhly letos 17. června. Po překonání počáteční nervozity se ukázalo, že všichni svá díla úspěšně obhájili a předvedli porotě i spolužákům zajímavé práce. Měli jsme možnost zhlédnout pěkné prezentace, např. o automobilech, o atletice a jiných sportech, o možnostech cestování v čase, o cestovním ruchu nebo o sladkostech.Seznámili jsme se s různými koníčky jako je např. myslivost, airsoft, tanec, rybolov. Někteří žáci zvolili odborná témata – veganství, Dr. Mengele, drogy, závislosti apod.

​Vybrat vítěze bylo pro porotu velice těžké, protože úroveň prací byla dost vyrovnaná. Nakonec byly uděleny 2 ceny za první místa, 2 ceny za druhá místa, 1 cena za třetí místo, 4 ceny poroty a 2 ceny publika. Porota však pochválila žáky i za ostatní práce.

Myslím, že zvítězili všichni – sami nad sebou, protože dokázali své úsilí dovést až do konce.