Předposlední březnový týden jsme se zaměřili na téma „Buďme kamarádi aneb kamarádi s handicapem“. Hlavním cílem bylo seznámit děti s tím, že ne každý má to štěstí, že se narodí zdraví a také to, jak se k takovým lidem/dětem chovat a pomáhat jim. Co když nám takový kamarád přijde do školky? Budeme už vědět, že je to také kamarád.

V úterý 21. 3. jsme všichni do školky přišli v různobarevných odlišných ponožkách v rámci ponožkové výzvy na podporu lidí s Downovým syndromem a splnili tak PONOŽKOVOU VÝZVU. 

V rámci tématu jsme ve středu 22. 3. jsme měli ve školce program s názvem „Buďme kamarádi“. Děti se dozvěděly mnoho informací o postižení různého druhu – tělesné, zrak, sluch. Paní s sebou dovezla holčičku Anežku, které nefungovaly nožičky, a proto přijela na invalidním vozíku. Děti si nadšeně vyzkoušely jízdu na invalidním vozíku, chůzi se slepeckou holí, znakovou řeč. Také jsme se dozvěděli, co je to Braillovo písmo a Pichtův psací stroj, který si mohly děti také vyzkoušet. Už víme, jak pomoci člověku, který je slepý, jak se dorozumívají neslyšící, jak to mají těžké. Děti si vyzkoušely skládat stavebnici nohama, kreslit ústy či nohou, znakovat slova a chodit poslepu. Program se nám moc líbil!

Vložený obrázek

Pokračovali jsme v daném tématu až do pátku a opakovali vše, co jsme se učili. V tomto týdnu nás měla přijet navštívit fenka se svou majitelkou a předvést nám canisterapii. Bohužel fenka onemocněla, ale těšíme se na ní další týden!