Letošní jaro bylo nebývale suché a v kombinaci s dalšími faktory bylo nutné přistoupit k omezení odběru vody. V návaznosti na to začalo vedení obce řešit další způsoby, jak do budoucna zajistit bezpečnější zásobování vodou i v sušších obdobích. Jednou z akcí je také kontrola stávajícího rozvodu pitné vody, která již přináší výsledky — podařilo se odhalit a opravit únik vody o síle asi 3 m3 za hodinu, což je znatelné. Bohužel máme podezření i na únik ze samotného vodojemu jehož oprava bude asi náročnější. Nutno dodat, že tyto úniky jsou dlouhodobějšího rázu a nevznikly letos na jaře. Jen se během sucha o to více projevily.

Jako již poněkolikáté v tomto roce vás opět informujeme o stavbě nové hasičské zbrojnice. Tentokrát nemáme jen dobré zprávy. Stavba pokračuje, nicméně z různých důvodů se začíná odchylovat od plánovaného harmonogramu. V současnosti intenzivně jednáme s dodavatelskou firmou o dalším postupu a tlačíme na co nejrychlejší dokončení stavby.

V minulém článku jsme vás také informovali o opravách místních komunikací. Silnice u Malostranských záhumenek je již opravena a byla zde položena tenká vrstva asfaltu. Situace se znatelně zlepšila oproti předchozímu stavu, ovšem není to řešení trvalé. Nejprve je třeba dořešit odvod vody v tomto úseku a poté se může vybudovat definitivní povrch. Na silnici v Chaloupkách je připraven projekt, ale nyní čekáme na proplacení části dotace na hasičskou zbrojnici. Připravujeme výběrové řízení a s dokončením počítáme do konce dubna 2021. Pokud bude dodavatel schopný garantovat kvalitu díla (kvůli klimatickým podmínkám), může být dokončeno i dříve. Do konce října také počítáme s opravou výtluků v Chaloupkách a poté i v dalších částech obce.

Vložený obrázek

Během léta proběhla rekonstrukce vzduchotechniky u školní jídelny — bylo to opravdu potřeba. Původně nabídnutá cena 4 miliony Kč se zapojením dotace se nám zdála nepřiměřeně vysoká, rekonstrukci jsme tedy provedli ve vlastní režii a cena byla nakonec asi 1,4 milionu Kč. Máme radost, že pracovní podmínky a komfort se ve školní jídelně značně zlepšil.

Během letošního roku došlo několikrát, během přívalových dešťů, k zatopení silnice v Hostkovicích. Příčin je několik, ať už je to svažitý terén, zemědělsky obdělávaná půda nebo nedobrý stav dešťové kanalizace. Proto jsme začali provádět trasování stávající kanalizace v místních částech. Na základě tohoto trasování budou pak vyhotoveny projekty pro obnovu kanalizace. Dále pak také proběhlo jednání se subjekty, které hospodaří na zemědělské půdě v okolí Hostkovic a máme přislíbeno, že přizpůsobí orbu místním podmínkám. Snad to situaci také zlepší.

Příští rok na jaře by měla pokračovat výměna elektrického vedení a s tím související obnova veřejného osvětlení v Tršicích. Tentokrát se bude týkat Hrubé strany a Berku. Harmonogram nyní záleží na společnosti ČEZ — my máme připraven projekt na osvětlení a nezbývá tedy než čekat na upřesnění termínů. Budeme vás informovat.

Jsme si také vědomi neutěšeného stavu veřejného osvětlení ve Vacanovicích. Oslovili jsme firmu, která provádí servis osvětlení v našich obcích, aby připravila tři varianty obnovy osvětlení — oprava stávajícího, výměna všech sloupů a svítidel a nebo solární lampy. Jakmile budeme mít všechny podklady, vybereme nejvýhodnější variantu, kterou pak budeme realizovat. Určitě vás budeme dále informovat.

Nakonec se podíváme na výsadbu stromů. Ještě během podzimu proběhne výsadba více než 40 stromů jako náhrada za pokácené a dále bude příští rok na jaře pokračovat výsadba dalších stromů. Na tuto výsadbu chceme získat dotaci, která by většinu nákladů na tyto nové stromy pokryla.

Více se nám už dnes do článku nevejde. Doufáme, že se Vám článek líbil, informace byly pro Vás užitečné a brzy se sejdeme u dalšího článku.