Článek byl psán ještě v době před zavedením mimořádných opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. Jelikož je jisté, že tato situace bude mít dopad na ekonomiku, je možné, že některé plány budou muset být přehodnoceny. Věřme, že ekonomické dopady na naši obec budou co nejmenší.


Jeden z problémů k řešení je stav komunikací po výstavbě vodovodu v okolních obcích. Jedná se zejména o poškozené vozovky v Přestavlkách, Lipňanech a na Zákřově. Komunikace často nebyly v ideálním stavu ani před výstavbou, bohužel však dodavatelská firma, minimálně některé úseky, do původního stavu neuvedla. Protože se pomalu blíží konec záruky na tyto stavební práce, musíme s dodavatelem řešit reklamace. Starosta obce již kontaktoval zástupce dodavatelské firmy a vyvolal jednání o provedení oprav.

Po upozornění od občanů (děkujeme) a vyhodnocení situace jsme se rozhodli vyměnit odpadkový koš na náměstí v Tršicích mezi Radnicí a obchodem. V tomto místě prochází asi nejvíc lidí a také si často kupují v obchodě různé sladkosti, nápoje apod. Často v plastových obalech. Je škoda, že tyto tříditelné odpady končí v koši na směsný odpad. Nově tedy bude možnost vhodit odpady do koše na tříděný odpad. Věříme, že tuto možnost budete využívat.

V letošním roce si připomínáme 75. výročí konce 2. světové války. Její konec si právě v našich obcích vybral nemalou daň. Bohužel současná situace s šířením pandemie koronaviru a s tím související karantenní opatření nám nedovolí si tyto události připomenout v obvyklém termínu. Věříme však, že bude příležitost po skončení těchto mimořádných opatření. O podrobnostech budete informování.

Vláda nám připravila „dárek“ v podobě úpravy DPH na vodu odebíranou z vodovodu. Problémem je, že tato změna je platná od 1. 5. 2020. Pro nás to tedy znamená buď provést odečty a vyúčtování dvakrát – což je zbytečná zátěž jak pro nás na obecním úřadě, tak i pro vás – plátce. Z tohoto důvodu budou odpočty provedeny dvakrát jen u velkých odběratelů (a plátců DPH) a pro běžné odběratele provedeme odečet až během měsíce dubna.

Pokračuje i akce výstavba hasičské zbrojnice. Skončilo výběrové řízení na dodavatele stavby, kde se přihlásili 3 zájemci. Nyní běží termín na dodání všech potřebných dokumentů a v nejbližších dnech (psáno 2. 3. 2020) bude vybrán vítěz řízení. Se zahájením akce počítáme do konce března, ovšem mohou nastat i komplikace – například pokud by se neúspěšný uchazeč odvolal. Věříme však, že vše proběhne bez problémů.

Během letošního roku chceme opravit zbytek silnice v místní části Chaloupky, kde již v některých místech povrch vozovky silnici příliš nepřipomíná. Pokud to dovolí finance, rádi bychom taky vyřešili přijezdovou cestu na Malostranské záhumenky, kde je situace také téměř neúnosná. Pokud letos finance na tuto akci nezůstanou, bude se tato komunikace řešit v příštím roce.

Jaro je už za dveřmi a chystáme tedy i výsadbu stromů a dalších dřevin. Prioritně by měly být vysazeny v lokalitě kolem sochy žáby, kde byly odstraněny nebezpečné stromy, a také kolem nového dětského hřiště pod paneláky. V nejbližší době by měla být k dispozici studie, kterou budete mít k dispozici zde na stránkách Tršického zpravodaje nebo v papírové podobě na obecním úřadě. Dále je naplánována výsadba asi 80 stromů uvnitř obce Tršice (v takzvaném intravilánu). Nadále bude pokračovat údržba přestárlých a nebezpečných dřevin, které byly vybrány loni. Začíná také výsadba 2500 stromů v obecních lesích náhradou za stromy, které musely být pokáceny kvůli napadení kůrovcem.

První fáze kladení elektrických kabelů ČEZ do země se blíží k závěru. Druhá fáze, která bude navazovat na první, se bohužel z důvodu vytíženosti zhotovitelských firem posouvá nejdříve na rok 2021. Žádné závazné datum nemáme bohužel k dispozici, ale jakmile budeme mít aktualizované informace, dáme vám vědět.

V minulých měsících také proběhla jednání s bankovními i nebankovními subjekty o možnosti umístění bankomatu v naší obci. Z jednání vyplynulo, že žádný z bankovních domů nemá zájem umístit bankomat v místech, kde se nedá předpokládat příliš velký zájem občanů. Navíc se v posledních letech poměrně hodně rozšířily bezhotovostní platby a o služby bankomatů je obecně menší zájem. Nicméně máme nabídku na umístění bankomatu, kde by obec hradila náklady na provoz. Nejsme si úplně jisti smysluplností takové investice, proto bychom rádi v nejbližší době uspořádali anketu a rádi bychom znali i názor vás – občanů.

V první polovině roku bychom rádi zjistili skutečný stav dešťové kanalizace v centru Tršic – kolem kostela, u prodejny Coop. Víme, že není v dobrém stavu, ale potřebujeme znát skutečný stav, aby bylo možno naplánovat způsob provedení opravy. Se stavem dešťové kanalizace souvisí také propad části vozovky u kanálové vpusti na křižovatce u cukrárny. Tento problém byl hlášen a oprava urgována u Správy silnic Olomouckého kraje (jedná se o krajskou komunikaci a oprava je v jejich kompetenci), byl přislíben termín opravy do konce měsíce února 2020, což se, jak víme, nepodařilo. Budeme se i nadále snažit zajistit opravu co nejdřív.

Minule jsme vás informovali o problémech s vozidly, která používá pracovní četa. Díky šikovnosti zaměstnanců pracovní čety se podařilo opravit starší vozidlo – multikáru – a tím zajistit provozuschopnost snad minimálně pro letošní rok. Dobrá práce!

Přejeme vám – v rámci možností – jaro plné energie a pohody i v této komplikované situaci a věříme, že brzy bude lépe. Budeme se těšit zase příště.