Pro žáky 1. a 2. třídy byl určen program Kamarádi online, žáci třetího čtvrtého a pátého ročníku prošli programem s názvem YouTube a Youtubering a konečně žáci sedmé a osmé třídy navštívili program Svět digitálních her a jeho rizika. Během programů se žáci seznamovali se všemi riziky, která číhají na každého uživatele internetu, zvláště na děti. Poučili se o závislostech, zjistili jaké zdravotní problémy mohou mít ti, kteří tráví příliš mnoho času na počítači, mobilu nebo tabletu. Mluvilo se také o zneužívání dětí na síti k trestným činům. Přednášky byly velmi zajímavé, žáci se zapojovali do diskuze, kladli otázky, byli aktivní. Mnozí však také připustili, že se chovají v této oblasti neopatrně nebo to přehánějí s „pobytem“ na síti. Jsme rádi, že jsme mohli žákům zprostředkovat další programy tohoto typu, sami však nejsme schopni v této oblasti zvládnout vše. Záleží především na rodičích, jaká pravidla používání elektroniky doma nastolí a zda se svými dětmi o problémech kyberprostoru mluví.