Spolupráci se školou a hlavně s vedoucí kantorkou Colleen Tambuscio navázali skauti z Velkého Týnce pod vedením pana Pečínky.

Při jejich návštěvě na OÚ Tršice přednášel pan Mgr. Milan Mahdal o událostech, které prožívala rodina Wolfových za druhé světové války, za což bych mu rád touto cestou poděkoval. Všichni studenti pozorně poslouchali přednášku a dělali si zápisy. Nakonec přednášku doplnila o zajímavé informace, které do té doby nikdo nevěděl, Suzanne Spears, která je potomkem sestry Jaroslava Zdařila, který pomáhal rodině Wolfových. Suzanne přijala mé pozvání a studentům rovněž donesla fotografie, které do té doby nikdo neviděl.

Vložený obrázek

Pozvání rovněž přijali paní Tomečková a paní Calábková, které jsou přímými potomky pana Ohery, který byl jedním z brutálně zavražděných. I ony donesly dobové fotografie, např. z pohřbu umučených, kterého se zúčastnili občané jak ze Zákřova, tak z Tršic, včetně rodiny Wolfových. Na fotografiích bylo patrné, že celý pohřební průvod byl dlouhý z Tršic až na Zákřov. Paní Tomečkové i paní Calábkové děkuji za jejich účast a přeji jim pevné zdraví a těším se na setkání s nimi ať už při další návštěvě studentů z USA, nebo při pietní vzpomínce na Zákřově. Návštěva studentů byla ukončena u pomníku Otty Wolfa. Jejich cesta dále pokračovala do Polska, kde zakončením jejich 15 denní studijní cesty byly vyhlazovací tábory Osvětim a Březinka.