V únoru 2020 vyšla Petru Jirákovi kniha s názvem Pod svícnem tma, s podtitulem Historie partyzánské skupiny z Velké Bystřice. Výpravná publikace na kvalitním křídovém papíře a s řadou fotografií obsahuje líčení dramatických událostí, které se staly v době 2. světové války v blízkém i vzdáleném okolí Tršic. Poměrně velkou pozornost věnuje autor prvnímu přepadení četnické stanice ve Vacanovicích (22. 1. 1945, čin partyzánů z „velkobystřické“ skupiny) a zmiňuje také, že v tamní mlékárně byl na začátku čtyřicátých let 20. století zaměstnán Stanislav Mikolášek, později znám jako radikální představitel protinacistického odboje. Za dopadení jeho a jeho bratra Václava Mikoláška vyhlásilo gestapo peněžní odměnu. Tyto výzvy byly zejména v květnu 1944 vyvěšeny snad na celé Moravě. Po válce pak o jejich útěku před nacisty v květnu 1944, následném ukrývání a odboji vyšlo několik více či méně pravdivých článků a pojednání. Autor knížky se také zmiňuje o pomoci vacanovického rolníka Nádvorníka partyzánům. Nejspíš se jedná o Miroslava Nádvorníka. Petr Jirák ve své knize píše též o přepadení četnické stanice a poštovního úřadu v Tršicích (17. 2. 1945, akce partyzánské skupiny Juraj) a na pravou míru uvádí mýty, které o tomto přepadení během času vznikly. Autor se také ve své publikaci několikrát zmínil odbojáře Františka Štencla (narozen 1. 10. 1910 v Tršicích), jenž byl v letech 1942-1944 členem „velkobystřické“ odbojové skupiny.

Kniha vyšla nákladem 600 výtisků v nakladatelství letecké a válečné literatury Arnošt Moucha, Svět křídel Cheb.