Ukrajinských žáků nám nepřibylo. Počet zůstal stejný jako v minulém roce. Tedy 1 dítě v MŠ a 4 děti v ZŠ. U všech se podařilo začlenění do života dětí v české škole a zdokonalení v českém jazyce s porozuměním. Péče byla také věnována žákům se speciálními potřebami či dětem ohroženým školním neúspěchem.

V tomto roce jsme ukončili projekt EU Šablony III a vyčerpali veškeré finanční prostředky na tento projekt určené. Ihned jsme podali projekt EU OP JAK, na který jsme získali další finanční prostředky důležité pro obohacení výuky. Dále se nám podařilo podat projekt SFŽP s názvem „Přírodní zahrada“ . Díky těmto prostředkům budeme moci vybudovat zahradu se zázemím pro žáky u budovy 1.stupně č.p. 518, kde bude probíhat venkovní učení. V současnosti čekáme na podpis smlouvy a můžeme začít s budováním.

V tomto roce nás navštívila ČŠI, která sledovala podmínky pro vzdělávání dětí i žáků v MŠ a ZŠ. Dle této kontroly se naše škola posunula dopředu a máme dobře položené základy pro další zlepšování.

Škola také získala ocenění společnosti SCIO (ta se zabývá celonárodním testováním vzdělávání žáků) za aktivní přístup ke zjišťování a srovnávání výsledků vzdělávání a výborné výsledky některých našich žáků, na které jsme hrdí.

Děkujeme rodičům za spolupráci během školního roku a přejeme VŠEM krásně strávenou dobu prázdnin a dovolených.

 

Mgr. Andrea Teplá, ředitelka školy