V roce 1933 byl vymalován kostel nákladem 86 000 Kč. Manželé Antonín a Marie Bémovi č. p. 11 z Tršic, darovali na malbu 40 000 Kč. Ostatní peníze se získali sbírkami v kostele a přifařených obcích. Kostel byl malovaný od 11. 6. do 11. 10. 1933. Lešení pro malbu postavil podnikatel ve stavebnictví Antonín Grégr. Malbu provedl Jan Köhler, akademický malíř ze Stražovic u Kyjova. Jeho pomocníky byli: Jan Ježek, malíř z Bystřice pod Hostýnem, a Antonín Skácel, pozlacovač z Přerova. Předsedou kostelního výboru byl Jaroslav Bém – rolník. Malba byla krásně provedena v moderním stylu a dodala lesk této krásné architektuře.

V roce 1990 - 1994 jsme se pustili do obnovy malby. Hlavním organizátorem této akce byl pan RNDr. Karel Březina, pan učitel Antonín Novák a paní učitelka Marie Najmanová. Do díla se zapojili i další farníci, kteří již nejsou mezi námi. 

Všem, kteří se zapojili, upřímné Pán Bůh zaplať. V dnešní době bychom to již nedokázali.

Snažili jsme se, pokud to šlo, malbu obnovit. Kdo přijde do tršického kostela, je ohromen jeho architekturou, krásou a výzdobou.