V květnu jsme se rozjeli za podpory Obce Tršice do Kroměříže, kde již pravidelně navštěvujeme výstavní trhy. Všichni jsme si pokoupili přísadu, květinky na výsadbu truhlíků a záhonů před našimi domy, občerstvili se, kulturně se vyžili při doprovodném kulturním programu a načerpali spoustu inspirací a chuti do další zahrádkářské činnosti.

Na konci května jsme zajišťovali občerstvení na dětském dnu pořádaném kulturní komisi při obecním úřadě.

Poslední neděle v měsíci červnu patřila, jako již řadu let, naší letní výstavě. Výstavu pořádáme v naší klubovně a již po několikáté je doplněna o výstavku kaktusů.

Vložený obrázek

V měsíci srpnu jsme vyrazili na společný zájezd do pivovaru Holba Hanušovice, na levandulovou farmu Bezděkov a do Loštic.

Na začátku září jsme se zapojili do zajištění hodových slavností v obci, které byly letos spojeny s cyklovýletem po mikroregionu Bystřička.

Na konci září jsme ještě jednou vyrazili do Kroměříže a to na výstavu Bonsají. V doprovodném programu vystoupilo Duo Jamaha, takže hlavně děvčata si to náramně užila.

A protože jsme byli „odpočinutí“ od kulturních akcí, rozhodli jsme se ukončit sezónu obnovenou vánoční výstavou, která se uskutečnila 4. prosince na sále Radnice.

O týden později jsme ještě zajišťovali občerstvení na promítání kina na sále.

Za zmínku ještě určitě stojí, že naše nová členka Hanka Řehulková naši organizaci reprezentovala na floristické soutěži, kde nás skvěle zastupovala. Na okresním kole byla první, na zemském šestá a celostátním se umístila na nádherném třetím místě. Moc blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci.

Na závěr bych chtěla moc poděkovat, všem kteří se na úspěchu našeho spolku podílejí, nebudu raději nikoho jmenovat jmenovitě (oni vědí), obrovské nasazení některých je neuvěřitelné a moc si toho cením. Také děkuji všem příznivcům, kteří nás přijdou podpořit a navštěvují naše akce, bez jejich účasti by bylo naše snažení k ničemu. Děkujeme Obci Tršice za dotaci, za kterou jsme si dokoupili vybavení do kuchyně (lednice, pekárna) a také stejná trička, která nás zdobí při veřejných akcích.

V tomto předvánočním čase přeji všem klidný advent, příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2023 především pevné zdraví, štěstí, pohodu a spousty krásných zážitků.