Od začátku března se oba deváté ročníky začaly domlouvat na organizaci tohoto dne. A kdo nebyl seznámen v loňském roce, o co jde, dozví se teď. Klasická a zažitá role ve škole se tento den otočí a vyučujícími jsou žáci nejstaršího ročníku a žáci od 5. do 8. třídy jsou těmi, kteří se tento den učí. A opravdoví či fundovaní učitelé tento den pouze pomáhají s dohledy nad žáky o přestávkách a v hodinách se stávají pomocníky a dohlížiteli. Dokonce tento den funguje i aprílová kavárna, kde byly nachystané sladké mňamky a slané pošušňání, které si právě připravili apríloví učitelé. Fungovala i dočasně zvolená paní ředitelka s paní zástupkyní, nechyběl ani výchovný poradce, který měl tento den nějak moc práce s nezbednými žáčky. Vyučovací hodiny byly kratší, naopak přestávky byly o dost delší.

Role se otočily, deváťáci si zkusili pozice učitelů, faktičtí učitelé zasedli do lavic a den velice rychle utekl. Věřte, že v pohodě a dobré náladě. Všichni apríloví učitelé nakonec obdrželi pochvalu a zaslouženou výplatu. Ptáte se jakou? No přece sladkou - úžasný borůvkový dort.