Učiteli byli totiž žáci a žákyně 9. ročníku. Učili celé dopoledne ve výše jmenovaných třídách a nejen to. O přestávkách se také snažili mladším spolužákům zpestřit přestávkové vyžití. Obsluhovali je v aprílovém školním bufetu nebo se jim věnovali v tělocvičně s připravenými přestávkovými aktivitami. Měli jsme tento den na škole i dva školníky- deváťáky, kteří svou funkci zvládli velmi dobře. Kromě dozoru a kázně na chodbách zvládali i aprílové zvonění. A co by to bylo za školu bez vedení? Takže jsme měli i aprílovou slečnu ředitelku, hbitého mladého zástupce a dokonce i výchovného poradce. Deváťáci měli svou aprílovou sborovnu, kde po náročných hodinách odpočívali, pili kávu doplněnou dobrým zákuskem.

Vložený obrázek

A jak dopadla výuka? Zpočátku to bylo tápavé, nejisté, opatrné i nesmělé, ale v průběhu dne se z aprílových učitelů stávali učitelé jistí i přísní a po trémě a nejistotě nebylo ani vidu, ani slechu. Některým to šlo lépe, některým o malinko hůře, ale bylo to poprvé. Občas rušili žáci, občas zlobila technika, ale prostě si to zkusili z té druhé strany! Samozřejmě jim pomáhali s přípravou na hodiny i paní učitelky i páni učitelé a bez jejich pomoci by to určitě nedopadlo tak, jak to nakonec dopadlo – tj. na výbornou! Chybičky vychytáme a třeba příští rok ve stejnou dobu... Kdo ví…