Žáci byli rozděleni do deseti skupin a celkem se zastavili na 11 stanovištích. Zopakovali si, co vše patří do evakuačního zavazadla, rozšířili si povědomí o chování při požáru, povodni, úniku nebezpečných látek. Velice poutavé a zajímavé bylo seznámení s možnostmi nouzového přežití v přírodě. A aby jen neposlouchali, tak se i trochu protáhli na stanovišti, kde si vyzkoušeli různé způsoby přesunu raněných. A protože byli všichni dobrými posluchači a potěšili nás tím, že si toho dost zapamatovali, odměnou jim bylo opékání špekáčků nebo čehokoliv, co se na ohni opékat dalo. Dopoledne s netradiční výukou a sluníčkem v zádech nám uteklo velice rychle.

Vložený obrázek