Tentokráte jej organizovali „dobrovolníci“ ve spolupráci s kulturní komisí. Nejprve jsme navštívili pana starostu, kde jsme požádali o povolení k obchůzce a posléze jsme se vydali do ulic městečka. Během dne jsme navštívili naše známé s písničkou, kde jsme byli bohatě pohoštěni a obdarování, společně jsme si zazpívali a zatančili.

Děkujeme všem občanům, kteří nám otevřeli. Vybrané peníze byly předány „Kulturní komisi“, a budou použity na akce „Vítání jara, Slet čarodějnic, či Dětský den“ aj...

Asi mnohé napadne, proč? Proč vůbec někdo v současné době chodí po vesnici, zpívá a tancuje na ulici. Jaký to má smysl? Když si odmyslíme naprosto infantilní názor, že snad kvůli jídlu, či pití, tak asi většinu napadne, „no aby se udržovaly tradice“. Něco na tom bude, tradice se mají udržovat (mimochodem národ, či etnikum, které zavrhnou tradice, jsou odsouzeny k zániku, a stačí se podívat do současné Evropy, či světa, a všichni snad vidíme, co se kolem nás děje), ale ani udržování tradic bez odezvy není to „pravé“. A nám se za dobu sedmnácti let podařilo utvořit vztahy a vazby mezi námi a některými občany, že se na sebe těšíme a jsme rádi, když se po roce vidíme a spolu si zazpíváme, zatancujeme. 

A myslím, že mohu říci, že již teď se těšíme na příští setkání.

PS: Máte-li „odvahu“, přidejte se příště k nám, rádi vás uvidíme.