Chtěl bych proto tímto veřejně poděkovat všem těm, kteří se na práci sboru za celou dobu jeho existence podíleli. Převážně to byly naše spoluobčanky, naše ženy. Mužů se do práce SPOZu tolik nezapojovalo.

Mnozí by si možná mohli myslet, že pracovat pro druhé je samozřejmé a není to nic mimořádného.

Já jsem názoru, že samozřejmé to vůbec není. Toho, kdo tak činí to stojí spoustu osobního času, spoustu energie a úsilí, které by mohl zaměřit na něco jiného.

Zvláštní dík bych chtěl vyslovit paní Vladimíře Vybíralové. Ona se věnovala občanským záležitostem několik desítek let a od roku 1994 byla předsedkyní sboru.

Vložený obrázek

Dá se říci, že činnost sboru doprovázela naše spoluobčany po celý jejich život.

Jen připomínám některé akce, které SPOZ organizoval. Posuďte sami: vítání občánků, slavnostní vítání prvňáčků při zahájení školní docházky, předávání vysvědčení žákům 9.třidy, svatby, blahopřání jubilantům v obci, besedy a zájezdy pro seniory.

Spoluobčany však mohu ujistit, že o mnohé z těchto aktivit nebudou do budoucna ochuzeni.

Některé činnosti sboru převezme kulturní komise a jiné pak samotná obec Tršice.

Milé spozačky!

Ještě jednou vyslovuji ocenění vaší práce a vděk za činnost pro občanskou veřejnost a přeji vám, aby se vám to, co jste vy věnovaly druhým, nějakým způsobem vrátilo. Třeba tím, že se na vás ti, pro které jste pracovali, usmějí nebo s vámi prohodí milé slovo.

Pokud se tak stane, tak vaše činnost nebyla zbytečná.


Radomír Ohera, místostarosta Tršic