V pondělí 11. 5. 2022 (8. A a 8. B) a následně 16. 5. 2022 (9. ročník) jsme se vydali na domluvenou návštěvu. Na vrátnici jsme obdrželi bezpečnostní vesty i brýle a pokračovali jsme do jednací místnosti, kde byli všichni poučeni o dodržování bezpečnosti. Shlédli jsme krátký film o celém koncernu, při kterém se žáci trochu zapotili, protože komentář byl v anglickém jazyce. A konečně jsme mohli jít do provozu.

Prošli jsme vše se zájmem a velkou pozorností. Mnozí z nás byli v takovém provozu poprvé, tak napjatě poslouchali odborný výklad o výrobě pískových jader, činností pecí, odlitcích a jejich zpracování. Prošli jsme jádrovnou a cídírnou. Jak jsme se dostali z hlučného prostředí hal do klidnějších míst, tak se začaly množit dotazy na naše průvodce, kteří nám velmi trpělivě vše vysvětlili a zodpověděli.

Žáci si tak mohli udělat představu o další profesi a je možné, že v rámci přípravy na budoucí povolání a při výběru střední školy bude jejich volba ovlivněna i touto návštěvou. Děkujeme vedení podniku, že nám tuto exkurzi umožnilo. Je možné, že mezi návštěvníky jsou i potencionální budoucí zaměstnanci.

Vložený obrázek