Kolik sbírka vynesla není známo, ale prapor stál celkem 4120 korun. Současně s vyhlášením sbírky byly vyžádány návrhy od různých výrobců praporů a také od bývalých členů tršické sokolské jednoty, akademického sochaře Jana Třísky a sochaře Čeňka Palíka. Výbor Sokola přijal návrh Palíkův. Po poradě s župním náčelníkem bratrem Polamem a bratrem Sumem z Přerova, zhotovil prapor odborník bratr Severa z Drahotuš.

Rozvinutí nového praporu bylo na pořadu slavnostní výroční schůze v lednu 1934, kdy členstvo skládalo sokolský slib. Prapor převzala do úschovy sestra Anna Buriánková. Prvním praporečníkem byl bratr Antonín Ulica, který za války zahynul v koncentračním táboře v Buchenwaldu. Dalším byl bratr Hynek Rychlý, potom i bratr Vladimír Vašíček. Ochránkyní našeho krásného praporu byla i za války sestra Anna Buriánková. Splnila tento čestný úkol svědomitě, za pomoci bratra Josefa Ličky, paní Vrtalové a jiných. Pro větší bezpečí bylo nutné prapor častěji přemísťovat. V době stanného práva po atentátu na Heydricha, prapor uložený v kufru, zakopali Oldřich Vybíral a Jan Nitka na zahradě u Buriánů mezi rybízovými keři. Později zřídil lepší skrýš pod včelínem bratr Josef Šubrt. Prapor náš byl po válce poprvé nesen při velmi smutné příležitosti a to 14. května 1945 na pohřbu upálených zákřovských mučedníků, mezi nimiž byli i sokolové bratr Josef Marek ze Zákřova a Vlastimil Bém z Tršic.

 

Z pamětí Jana Nitky, srpen 1986

Prapor Tělovýchovné jednoty Sokol Tršice

 

 

Vložený obrázek

Autor návrhu – místní rodák sochař Čeněk Palík

Výroba – bratr Severa z Drahotuš

Vznik 1930 – 1934

 

Na jedné straně je zobrazen sokol – pták s rozepjatými křídly, stojící na třech lipových prutech, svázaných slovanskou trikolórou - tři pruty Svatoplukovy. Pod tím heslo: „Na stráž!“

Na druhé straně je sokolský monogram, ozdobený lipovou snítkou, pod ním jméno jednoty: „Tršice“. Písmena jsou propleteny chmelovou rostlinou. Pod tím je zobrazena husitská přilba s palcátem a cepem. Nahoře nad monogramem je prapor ozdoben národním vyšíváním a celek obepíná plamen, šlehající ze srdce dole uprostřed vyšitého.