Mladší děti jsme zapojili do školní ligy v miniházené a starší do projektu Příroda z přírodovědné oborové didaktiky. Dětem jsme nabídli zájmové kroužky v širokém spektru od mateřské po základní školu – např. Šikovné ručičky, Flétnička pro zdraví, Zábavná matematika a logika, taneční a jazykové kroužky, Bojová umění, Florbal a Příprava na přijímací zkoušky pro 9.ročník. Celkem se v těchto útvarech bavilo a pracovalo 106 dětí.

V testování SCIO 5. a 9. ročníku jsme dopadli podstatně lépe než v minulém školním roce. Žáci 5.ročníku dokonce převyšují průměrný celostátní percentil v matematice a osobnostních předpokladech a posunuli se i v úrovni anglického jazyka. Žáci 9.ročníku převyšují v úrovni českého jazyka a matematiky a posunuli svůj percentil i v anglickém jazyce.

Školní rok jsme započali se 180 žáky v základní škole a 40 dětmi v mateřské škole. Ukončujeme ho se 183 žáky v ZŠ a 40 dětmi v MŠ. Při zápisech dětí bylo přihlášeno 17 dětí do 1.ročníku a 14 dětí do mateřské školy. Na 2.stupeň přijde od nového školního roku do 6.třídy 9 dětí ze ZŠ Doloplazy.

Učitelé i provozní zaměstnanci po celý rok spolupracovali se SRPŠ a organizovali společné akce jako např. Vítání svatého Martina, Ples SRPŠ, Vítání jara, Tečku za školním rokem, sběr starého papíru apod. Dále také organizovali řadu projektových dnů, sportovních akcí, a to nejen pro naše žáky, ale i děti a učitele z okolních obcí a měst.

Celému týmu pedagogů i nepedagogů patří poděkování za jejich práci a přání – hodně sil do dalšího školního roku!Mgr. Andrea Teplá                   

ředitelka ZŠ a MŠ Tršice,p.o.