Březnové aktivity toho byly důkazem a celý březen se nesl ve známém duchu měsíce knihy. Ve všech třídách 1. stupně proběhl projekt s názvem Moje kamarádka kniha, ve které se nejen pilně četlo, ale i „literárně tvořilo“ a pracovalo s různými typy textů. Žáci v projektu poznávali z knih nové hrdiny, hodnotili jejich chování, rozvíjeli fantazii a kreativitu při tvorbě vlastních příběhů. Na projekt navázalo předčítání příběhů učitelem, mimočítanková četba, a v úterý 19. března vyvrcholil měsíc besedou v 1. – 4. třídě se současným mladým spisovatelem Janem Opatřilem. Ten děti zaujal nejen svým mládím, ale i způsobem svého projevu. A o čem jim mladý spisovatel vyprávěl? O sobě, o tom, jak se stal spisovatelem a o své tvorbě. V jeho dětských knihách nenajdete princezny, krále, obry, ale jeho hrdinové jsou obyvatelé podvodní říše. Je autorem čtyř knih o kapříku Metlíkovi, který se svými vodními kamarády zažívá různá napínavá dobrodružství. Zajímavá beseda byla doplněna i četbou úryvků z autorových dětských knih. Na děsivé příběhy a horory, které autor píše pro dospělé, si budou muset žáci ještě chvíli počkat. Přesto jsme rádi, že jsme se mohli setkat a hovořit se současným moderním spisovatelem, který snad nadchl některé děti, aby sáhly po knížce a pustily se do čtení.