Připravili si krátké vystoupení a jejich tříkrálová cesta začala na 1. stupni, kde navštívili první, třetí a čtvrtou třídu. Dále pokračovali za paní ředitelkou, do páté třídy, mateřské školy a nakonec zašli poblahopřát paním kuchařkám do školní jídelny. Kromě vystoupení si děti připravily drobnou sladkou odměnu a omalovánky pro ty nejmladší. Na dveřích přibylo požehnání K + M + B 2019 a nám všem nezbývá než se správným krokem vrhnout do nového roku!